ბუღალტერია

სასწავლო ცენტრი “სოლანა“-ს გამოცდილი აუდიტ ბუღალტერი საფუძვლიანად შეგასწავლით ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებით. საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამებს “INFO”, “ORIS”. პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს დამწყებებს და მოქმედ ბუღალტრებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში. შპს „სოლანა“-ს აუდიტორ-ბუღალტერი უშუალოდ სამეურნეო სუბიექტის სამუშაო ადგილზე, საწარმოს ფუნქციონირების პარალელურ რეჟიმში გთავაზობთ საწარმოს საფინანსო საქმიანობის სისტემატურ კონტროლს და მყისიერ რეჟიმში წლის საფინანსო საქმიანობის ეტაპობრივ აუდიტს, ასევე პრაქტიკულ დახმარებას და კონსულტაციებს საგადასახადო კოდექსის და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ბუღალტერი მოგიწესრიგებთ ბუღალტრულ აღრიცხვას ინდ მეწარმეებსა და შპს-ებს

შეისწავლება საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე + Oris-ი ან INFO დამწყები ბუღალტრებისათვის. მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლას. ყურადღება გამახვილდება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით წარმოებულ სამეურნეო ოპერაციების საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად კორექტირებაზე. პროგრამა განკუთვნილია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების, საგადასახადო დაბეგვრის და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამის შესწავლით დაინტერესებული პირებისათვის.

კურსდამთავრებულებს ექნებათ ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების, ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების, საქართველოს საგადასახადო კოდექსი გადასახადების ნაწილისა და კომპიუტერული ბუღალტერია ცოდნა

 


სასწავლო ცენტრი "სოლანა" | თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი N17. | ტელ: 599 333 806; 555 220 235 | facebook | e-mail: solana0103@yandex.ru , lana0103@mail.ru skype: lana_8080 | ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: დეკემბერი 2012

Top