ესპანური ენის კურსები

საკომუნიკაციო ესპანური ენის კურსის აღწერა:

პროგრამა, რომელსაც წარმოგიდგენთ, არის იტალიური ენის მულტიმედიური კურსი, რომელიც განკუთვნილია მათთვის, ვინც ფლობს ესპანურ ენას ელემენტარულ დონეზე და თანამედროვე მეთოდებით სურს საფუძვლიანად დაეუფლოს ენას საკომუნიკაციო დონეზე. გაიმდიდროს ლექსიკა, გააღრმავოს გრამატიკის ელემენტები, რათა შეძლოს საუბარი ნებისმიერ სიტუაციაში და აგრეთვე გაეცნოს ამ ენის კულტურასა და ცივილიზაციას.

 

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი;

პირველი საფეხური - 3 თვე (უკვე საუბარი შეუძლია);

მეორე საფეხური - 3 თვე (განვითარებული საუბარი).

სწავლის ღირებულება:


ჯგუფები კვირაში 2-ჯერ კვირაში 3-ჯერ
1 მოსწ. 168 ლარი 252 ლარი
2-5 მოსწ. 120 ლარი 180 ლარი

 

« დაბრუნება »

სასწავლო ცენტრი "სოლანა" | თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი N17. | ტელ: 599 333 806; 555 220 235 | facebook | e-mail: solana0103@yandex.ru , lana0103@mail.ru skype: lana_8080 | ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: დეკემბერი 2012

Top