ჩინური ენის კურსები

არსებობს:

3 თვეში შეისწავლება გრამატიკის საფუძვლების ელემენტები, შეისწავლება ელემენტარული სალაპარაკო ენის გრამატიკული ელემენტები.

6 თვეში შეისწავლება ტექსტების კითხვა, გრძელდება ანბანის დამწერლობის შეისწავლა და წაკითხვები, გრამატიკის ელემენტების შესწავლა, ტექსტების კითხვა, თარგმნა.

9 თვეში შისწავლება ის რაც ისწავლებოდა პირველ და მეორე დონეებზე და გრძელდება მათი სწავლა და აგრეთვე მოსწავლე შეძლებს ჩინურიდან ქართულზე გადათარგმნას ტექსტების და პირიქით ქართულიდან ჩინურ ენებზე.

მოუსმენთ აუდიო მოსასმენებით.

ჩინური ენის საფუძვლიანი შესწავლის კურსი. სწავლება წარმოებს სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფებისათვის.

 

სწავლის ღირებულება:


ჯგუფები კვირაში 2-ჯერ კვირაში 3-ჯერ
1 მოსწ. 400 ლარი 500 ლარი
2-5 მოსწ. 350 ლარი 400 ლარი

 

« დაბრუნება »

სასწავლო ცენტრი "სოლანა" | თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი N17. | ტელ: 599 333 806; 555 220 235 | facebook | e-mail: solana0103@yandex.ru , lana0103@mail.ru skype: lana_8080 | ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: დეკემბერი 2012

Top