ინდური (ჰინდის) ენის კურსები

არსებობს:

პირველ დონეში შეისწავლება გრამატიკის საფუძვლების ელემენტები, შეისწავლება ელემენტარული სალაპარაკო ენის გრამატიკული ელემენტები.

მეორე დონეში შეისწავლება ტექსტების კითხვა, გრძელდება ანბანის დამწერლობის შეისწავლა და წაკითხვები, გრამატიკის ელემენტების შესწავლა, ტექსტების კითხვა, თარგმნა.

მესამე დონეში შისწავლება ის რაც ისწავლებოდა პირველ და მეორე დონეებზე და გრძელდება მათი სწავლა გაძლიერებული მეთოდით და აგრეთვე მოსწავლე შეძლებს ინდურ ტექსტებიდან ქართულზე გადათარგმნას და პირიქით ქართულიდან ინდურად.

ინდური ენის საფუძვლიანი შესწავლის კურსი. სწავლება წარმოებს სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფებისათვის.

 

სწავლის ღირებულება:


ჯგუფები კვირაში 2-ჯერ კვირაში 3-ჯერ
1 მოსწ. 130 ლარი 220 ლარი
2-5 მოსწ. 90 ლარი 170 ლარი

 

« დაბრუნება »

სასწავლო ცენტრი "სოლანა" | თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი N17. | ტელ: 599 333 806; 555 220 235 | facebook | e-mail: solana0103@yandex.ru , lana0103@mail.ru skype: lana_8080 | ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: დეკემბერი 2012

Top